1. Poznaj 2. Testuj 3. Zamów
aplikację funkcje usługę
Korzyści rozwiązania Możliwości aplikacji Konfiguracja i wycena
CO OFERUJEMY?

GEOPANEL to stale rozwijana platforma usług i produktów służących efektywnemu zarządzaniu przestrzenią gminy. Oferujemy m.in. cyfryzację danych przestrzennych, opracowanie metadanych, dedykowane systemy GIS, szkolenia z zakresu zastosowań geoinformacji. Nasz sztandarowy produkt to aplikacja GEOPANEL. Poznaj ją!

POZNAJ APLIKACJĘ GEOPANEL
DLACZEGO WARTO?
NASZE USŁUGI
APLIKACJE GIS
Projekty i wdrożenia
METADANE
Opracowanie zgodne
z INSPIRE
CYFRYZACJA
Konwersja danych
przestrzennych
EKSPERTYZY
Analizy przestrzenne
MAPY
Promocja, turystyka,
inwestycje
SZKOLENIA
Samorządy, szkoły,
biznes